خانواده خارجی نیمار گابریل خسوس khareji neymar

خانواده: خارجی نیمار گابریل خسوس khareji neymar gabril خسوس

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سرپیچی بانک‌ها از یک وظیفه تسهیلاتی

با وجود الزام بانک‌ها به ارائه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلاتی بانکی به مشتریان، اغلب از این وظیفه قانونی سرباز می‌زنند.

سرپیچی بانک‌ها از یک وظیفه تسهیلاتی

سرپیچی بانک ها از یک وظیفه تسهیلاتی

عبارات مهم : تسهیلات

با وجود الزام بانک ها به ارائه نسخه ای از قرارداد تسهیلاتی بانکی به مشتریان، اغلب از این وظیفه قانونی سرباز می زنند.

به گزارش ایسنا، در چند سال اخیر و با مصوبه شورای پول و اعتبار یکسان سازی فرم قراردادهای تسهیلات بانکی با نشانه ایجاد شفافیت در روابط فیمابین بانک و مشتری و البته توجه به فرهنگ مشتری مداری در دستور کار قرار داده شد و بانک مرکزی بعد از تصویب شورای پول و اعتبار این عنوان را طی چند بخشنامه به بانک ها ابلاغ کرد و مقرر شد تا هر یک از قراردادهای تازه تسهیلاتی صرفا بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

بر همین اساس بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند تا جهت آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات مورد نیاز را اتخاذ کرده و بعد از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با نمونه های قراردادی که در اختیار بانک است به مشتری بدهند.

سرپیچی بانک‌ها از یک وظیفه تسهیلاتی

با این حال طی مدت گذشته از ابلاغ این بخشنامه که حداقل سه سال از آن می گذرد، همچنان این مسئله پابرجاست و در بعضی بانک ها مشاهده می شود که مشتریان فرم های مشخصی از قرارداد که حداقل با آنچه در اختیار بانک است ارزش قانونی یکسانی داشته باشد، تحویل نمی گیرند.

تحویل نسخه ای از قرارداد تسیهلاتی به گیرنده آن موضوعی است که در سال گذشته بار دیگر مورد تاکید بانک مرکزی قرار داده شد و به بانک ها اعلام کرد که باید مشتری در جریان شرح قراردادهای تسهیلاتی خود قرار گیرد. این در حالی است که پرس و هوا جریان انعقاد قرارداد تسهیلاتی با بعضی مشتریان از این حکایت دارد که در شعب بعضی بانک ها بعد از انعقاد قرارداد نسخه ای با ارزش یکسان در اختیار مشتری قرار نمی گیرد و پیش آمده که مشتری در مسیر اجرای قرارداد با شرایط تازه ای از سوی بانک مواجه شده است که در وقت قرارداد در مورد آن توافق نشده بود.

با وجود الزام بانک‌ها به ارائه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلاتی بانکی به مشتریان، اغلب از این وظیفه قانونی سرباز می‌زنند.

بر این اساس مشتریان بانکی به خاص تسهیلات گیرندگان باید توجه داشته باشند که در وقت بستن قرارداد با بانک علاوه بر این که نسخه ای از آن را باید دریافت کنند مورد نیاز است تا بانک پیوستی را به آنها تحویل دهد که چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات و همچنین میزان تخفیف و یا یکجا سریعتر پرداخت کردن آن و یا میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر پرداخت اقساط در قالب جداولی تشریح شده است باشد و در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.

واژه های کلیدی: تسهیلات | قرارداد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz