خانواده خارجی نیمار گابریل خسوس khareji neymar

خانواده: خارجی نیمار گابریل خسوس khareji neymar gabril خسوس

پشت پرده تخلیه عمدی آب سد زاینده‌رود

اگر بگوییم بحران آب در اصفهان ناشی از کم آبی نیست، بیراه نگفتیم. زنده رود قربانی هست. قربانی بی ثباتی و سوء مدیریت آب در کشور. آن چنان که بار دیگر اوضاع..

ادامه مطلب